Säätiön toiminta

Vanhusten Turva ry:n perusti viisi tarmokasta naista 2.3.1947 tarkoituksenaan auttaa kodittomia vanhoja ihmisiä. Vuonna 2016 yhdistyksen toiminta muuttui säätiömuotoiseksi.

Vanhusten Turvan historia on elävä esimerkki sosiaalityön kentältä Suomessa. Ensimmäisten sääntöjen (1947) mukaan toiminnan tarkoituksena oli "toimia kristillisen rakkauden vaatimana yksinäisten ja turvattomien vanhusten hyväksi". Seuraavissa säännöissä vuodelta 1964 toiminnan tarkoitukseksi merkitään "toimiminen kristillisellä pohjalla vanhusten hyväksi". Nykyisten voimassaolevien sääntöjen mukaan tarkoituksena on toimia ikäihmisten hyväksi voittoa tavoittelematta.

Yhdistys piti vuosina 1950-1964 kesäkotia vanhuksille Kauniaisissa.

Vuonna 1962 avattiin Paanumäen vanhainkoti (vuodesta 2005 Paanukoti) ja vuonna 1965 Onnitalon vanhainkoti. Paanukodin toiminta on loppunut, mutta Onnitalo toimii edelleen palvelukotina Helsingissä. Säätiö omistaa Onnitalon Hoiva oy:n osakkeet.

Vuonna 1967 ostettiin Sipoon Karhusaaressa sijaitseva Kisakallio-opisto, joka oli aluksi vanhustyöhön keskittynyt kansanopisto, sittemmin kansankorkeakoulu sekä vanhusten virkistyskeskus. Vuonna 1985 entisiin urheiluopiston tiloihin perustettiin vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus Kuntokallio. Nykyisin Kuntokallio toimii säätiön ylläpitämänä Helsingissä.

Vanhusten päivää vietettiin Suomessa Vanhusten Turvan aloitteesta ensimmäisen kerran 16.11.1947. Tästä sai alkunsa nykyisin vietettävä vanhusten teemaviikko, joka on vuosittain lokakuun alussa. Valtakunnallisena järjestäjänä on nykyään Vanhustyön Keskusliitto.

Vanhusten Turva on yli seitsemänkymmenen toimintavuotensa kuluessa ollut vaikuttamassa myös eläketurvan luomiseen ja kehittämiseen sekä moniin muihin yhteiskunnallisiin vanhuksia koskeviin uudistuksiin.

Vanhusten Turvan toiminnan tukeminen

Toimintamme tukemiseksi säätiö voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää raha- ja tavaran keräyksiä sekä myyjäisiä ja arpajaisia.

Olemme ilahtuneita kaikesta pienestäkin tuesta säätiön voittoa tavoittelemattomalle toiminnalle. Vanhusten Turva on toimintavuosiensa aikana saanut joitakin lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitukset on käytetty asiaankuuluvasti lahjoittajan toivomalla tavalla.

Jos haluat olla yksityisenä henkilönä tai yhdistyksenä / yrityksenä tukemassa arvokasta työtämme ikäihmisten hyväksi, ota yhteyttä säätiön toiminnanjohtaja Mikko Kärkkäiseen puh. 050 359 9283 / sähköposti : mikko.karkkainen@vanhustenturva.fi.

Ota yhteyttä

LATAA TÄSTÄ  OMAVALVONTASUUNNITELMA 2023