Henkilökunnan esittely

Onnitalon päivittäiseen hoivaan osallistuvat sairaanhoitajat, sosionomi ja lähihoitajat. Jokainen on saanut alan koulutuksen ja toiminut jo pidemmän aikaa vanhushoidon tehtävissä. Jokainen asukas saa Onnitaloon muuttaessaan omahoitajan. Omahoitaja tekee yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa palvelusuunnitelman ja on se henkilö, joka hoitaa yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa yhteistyössä asukkaan asioita. Päivittäiseen hoivaan osallistuvat toki kaikki hoitohenkilökunnasta työvuorojensa mukaisesti.

Hyvästä ruuasta palvelukodissamme huolehtii ateriapalvelun vastaava ja kaksi muuta kokkia. Asukkaat näkevät heitä myös ruokasalissa ruuan tarjoilua hoitamassa.

Kaksi kodinhuoltajaamme huolehtivat kotien ja yleisten tilojen siisteydestä sekä pyykkien pesusta. He osallistuvat myös ruuan tarjoiluun ja saattavat olla asukkaan saattoapuna esim. lääkäri- ym. asiointimatkoilla.

Ota yhteyttä