Henkilökunnan esittely

Onnitalossa työskentelee ammattitaitoinen sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilöstö, joka on paikalla ympäri vuorokauden.  Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja työtä tehdään täydellä sydämellä. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka tekee yhteistyössä asukkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman. Omahoitaja koordinoi asukkaansa hoitoa ja toimii ensisijaisena kontaktina niin asukkaalle kuin hänen omaisilleenkin. Omahoitajan parina työskentelee sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja toimii asiantuntijana asiakkaan terveydentilaan liittyvissä asioissa ja  omahoitajan tukena asiakkaan hoidossa sekä mahdolliseen jatkohoitoon liittyvissä järjestelyissä. Päivittäiseen hoivaan osallistuu koko hoitohenkilökunta työvuorojensa mukaisesti. 

Onnitalossa on oma keittiö, jossa valmistamme itse terveellistä ja monipuolista ruokaa. Hyvästä ruuasta palvelutalossamme vastaa ateriapalvelun esimies sekä kokit. Keittiön henkilökunta myös avustaa asukkaitamme ruokailuissa.

Kodinhoidon henkilökunta huolehtii kotien ja yleisten tilojen siisteydestä sekä pyykkien pesusta. He osallistuvat  ruuan tarjoiluun, avustavat asukkaita päivittäisissä toiminnoissa ja lähtevät tarvittaessa asukkaan mukaan  esim. lääkäri- ym. asiointimatkoille. 

Talossamme on kuukausittain lääkärin vastaanotto, jota asukkaat voivat halutessaan lisämaksusta käyttää.

Toimitusjohtaja Minna Melkko

Ma-pe klo 8-16 puh. 044 5307036 (kiireellisissä asioissa myös muina aikoina)

minna.melkko@onnitalo.fi

Ota yhteyttä

LATAA TÄSTÄ  OMAVALVONTASUUNNITELMA 2022