Onnitalon historiaa

Onnitalon perustajana on vuonna 1947 perustettu yhdistys Vanhusten Turva.

Yhdistys on nykyisin säätiö Vanhusten Turva sr (=rekisteröity säätiö). Sen perustehtävänä on edelleen toimia ikäihmisten hyväksi. Vanhusten Turva tekee yleishyödyllistä, etsivää vanhustyötä sekä on myös Onnitalon Hoiva Oy:n omistaja.

Vanhusten Turva sai merkittävän lahjoituksen v. 1964 senaattori Onni Talaalta (300 000 mk) Tuolla summalla päätettiin rakentaa vanhainkoti itse maksaville iäkkäille ihmisille. Onnitalo valmistui vuonna 1965 ja toimi pitkään säätiönä. Nykyisin Onnitalo on Onnitalon Hoiva Oy nimellä toimiva palvelutalo.

Onnitalon toiminnan tarkoituksena on edistää ja parantaa ikääntyneiden ihmisten palveluasumista. Tavoitteemme on mahdollistaa laadukasta, kohtuuhintaista palveluasumista itse maksaville ikäihmisille. Onnitalon Hoiva Oy:llä on oma hallitus, joka ohjaa talon toimintaa. Omistajayhteisö Vanhusten Turva säätiöllä on edustaja hallituksessa

Onnitalon toiminnan nykypäivää

Onnitalossa on aina pidetty tärkeänä asukkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja viihtyvyyttä. Teemme paljon työtä näiden asioiden eteen ja hyvän mahdollisuuden tähän on luonut viihtyisä, kodikas ympäristö ja ammattitaitoinen, työtänsä aidosti rakastava henkilökunta. Henkilökunta on talossa ollut aina pitkään työpaikkaansa sitoutunutta. Pidämme myös kiinteästi yhteyttä asukkaiden läheisten kanssa ja koemme erityisen tärkeänä heidän mukana olonsa läheisensä arjessa ja hoidossa.

Onnitalon hengessä tekee työtään myös palvelutalon nykyinen johtaja Marja Tammisto. Marja on pitkän linjan hoitoalan ammattilainen. Marja on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1983 ja erikoissairaanhoitajaksi vuonna 1986 ja tehnyt töitä sairaanhoitajan tehtävissä vuoteen 1991. Sen jälkeen hän on toiminut julkisen ja yksityisen terveydenhuoltoalan esimiestehtävissä. Vuonna 1994 hän suoritti terveystieteiden maisterin tutkinnon. Vuonna 2003 Marja siirtyi kahdeksaksi vuodeksi yritysmaailmaan henkilöstöjohtajan tehtäviin. Paluu hoivatyöhön oli mietitty ja harkittu ratkaisu, koska Marja kokee vanhusten kanssa tehtävän työn erittäin tärkeänä ja sisällöllisesti rikkaana työnä. Marjan mottona onkin: ” En voi vaikuttaa koko Suomen vanhushoivaan, mutta voin pyrkiä omalla toiminnallani turvaamaan Onnitalossa noin neljällekymmenelle vanhukselle mahdollisimman mukavia ja turvallisia elonpäiviä.”

Onnitalon Hoiva Oy:n hallitus

Markus Gylling, puheenjohtaja

Lauri Antikainen

Viveca Björklund (omistaja Vanhusten Turva sr:n edustaja)

Harri Kärkkäinen

Sihteerinä toimii toimitusjohtaja Marja Tammisto

Ota yhteyttä