Henkilökunnan esittely

Onnitaloa johtaa Marja Tammisto. Hän tekee työtään ns Onnitalon hengessä. Marja on pitkän linjan hoitoalan ammattilainen. Marja on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1983 ja erikoissairaanhoitajaksi vuonna 1986 ja tehnyt töitä sairaanhoitajan tehtävissä vuoteen 1991 saakka. Sen jälkeen hän on toiminut julkisen ja yksityisen terveydenhuoltoalan esimiestehtävissä. Vuonna 1994 hän suoritti terveystieteiden maisterin tutkinnon. 2003 Marja siirtyi kahdeksaksi vuodeksi yritysmaailmaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin. Paluu hoivatyöhön oli mietitty ja harkittu ratkaisu, koska Marja kokee vanhusten kanssa tehtävän työn erittäin tärkeänä ja sisällöllisesti rikkaana työnä. Marjan mottona onkin:

”En voi vaikuttaa koko Suomen vanhushoivaan, mutta voin pyrkiä omalla toiminnallani turvaamaan Onnitalossa noin neljällekymmenelle vanhukselle mahdollisimman mukavia ja turvallisia elonpäiviä.”

Onnitalon päivittäiseen hoivaan osallistuvat vastaava sairaanhoitaja, sosionomi ja lähihoitajat. Jokainen on saanut alan koulutuksen ja toiminut jo pidemmän aikaa vanhushoidon tehtävissä. Jokainen asukas saa Onnitaloon muuttaessaan omahoitajan. Omahoitaja tekee yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa palvelusuunnitelman ja on se henkilö, joka hoitaa yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa yhteistyössä asukkaan asioita. Päivittäiseen hoivaan osallistuvat toki kaikki hoitohenkilökunnasta työvuorojensa mukaisesti.

Hyvästä ruuasta Onnitalossa huolehtii ateriapalvelun vastaava ja kaksi muuta kokkia. Heitä asukkaat näkevät myös ruokasalissa ruuan tarjoilua hoitamassa.

Kaksi kodinhuoltajaamme huolehtivat kotien ja yleisten tilojen siisteydestä sekä pyykkien pesusta. He osallistuvat myös ruuan tarjoiluun ja saattavat olla asukkaan saattoapuna esim. lääkäri- ym. asiointimatkoilla.

Ota yhteyttä